Dagsorden og referater årene 2018 - 2023:

 

Her finder du referater fra provstiudvalgets møder samt referater fra møder i Det Kirkelige Budgetudvalg i København:

Bilag kan rekvireres ved henvendelse til provstikontoret: amagerbro.provsti@km.dk .

Provstiet forbeholder sig ret til ikke at udlevere dokumenter og korrespondance - der i sagens natur skønnes ikke egnet til udlevering.

Vælg år:

2023

2022

2021

2020

2019

2018