Provstiudvalgets sammensætning

Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd 2021:

Der er den 24. august 2021 afholdt offentligt møde om valg til Provstiudvalg og Stiftsråd, hvor der blev indleveret 1 liste til hhv. læge medlemmer af provstiudvalget, præsterepræsentant i provstiudvalget og medlem fra provstiet til stiftsrådet. Yderligere lister kunne indleveres til valgbestyrelsen frem til d. 13. september 2021. Ved fristens udløb var der ikke indkommet andre lister, hvorfor valgbestyrelsen bekendtgør, at valget er aflyst og de opstillede kandidater er valgt ved fredsvalg.

Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højst 8 medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Provsten er født medlem.

Valgt til Provstiudvalg for funktionsperioden 1. november 2021 - 31. oktober 2025:

Erling Støhrmann-Brun, Sundkirkens Sogn

Carin Juul Genfer, Sundby Sogn

Jens William Grav, Filips Sogn

Christian Faber-Madsen, Islands Brygges Sogn

Anne Grethe Christensen, Nathanaels Sogn

Lars Schou Pedersen, Vor Frelsers Sogn

Jakob Riis, Solvang Sogn, FORMAND

Lisa Dalh Christensen, Christians Sogn.

Stedfortrædere til Provstiudvalg:

Peder Schlätzer-Larsen, Allehelgens Sogn

Søren Rosenkvist, Simon Peters Sogn

Michael Riis, Islands Brygges Sogn

Ruth Sloth, Højdevang Sogn

Præsterepræsentant i Provstiudvalg :

Bo Heikendorf Petersen, Filips Kirke, NÆSTFORMAND

Stedfortræder for præsterepræsentant:

Line Louise Hage, Sundby Kirke.

Valgt til Stiftsråd:

Lisa Dalh Christensen, Christians Sogn

Stedfortræder til Stiftsråd:

Jens William Grav, Filips Sogn.