Mødeindkaldelser 

Dagsordener for 2024:

Bilag kan rekvireres ved henvendelse til provstikontoret amagerbro.provsti@km.dk

Provstiet forbeholder sig ret til ikke at udlevere dokumenter og korrespondance, der i sagens natur ikke er egnet til offentliggørelse.

 

7. februar:  hent her

28. februar:  hent her

21. marts:  hent her

30. april:  hent her

29. maj:  hent her

25. juni:  hent her