Provstiudvalgsmøder - kalender 2024

Provstiudvalgsmøder er som udgangspunkt offentlige.

Er der personfølsomme emner på dagsordenen, så er dette punkt ikke offentligt.

 

Dagsordener findes i menupunktet "PROVSTIUDVALG ->Mødeindkaldelser"