Anlægsskema til synsudsatte arbejder

Er der ved det årlige syn anlægsarbejder der synsudsættes (beløbsgrænse  -> 100.000) som ønskes udført i det kommende budgetår (f.eks. syn i 2023 kan ansøges til ligning i B2025), skal der udfyldes Budgetark ANLÆG, der indsendes til provstiudvalget. Der er i "Årshjul 2024" fastsat frist til den 31. januar 2024 for indsendelse af budgetarket til anlægslignng B2025- se provsti info "Årshjul".

Budgetark ANLÆG  hentes her

Vejledning til Budgetark ANLÆG - budgettering af synsudsatte arbejder i forbindelse med anlæg og bygninger i provstiets sogne hentes her

 

BYGGESAGER:

Fra den 7. oktober 2020 skal alle byggesager foregå i byggesagsmodulet på Folkeikens Intranet (FIN - kræver log-in). Link findes her

På Folkekirkens Intranet findes en tjekliste til menighedsrådene - hvilke bilag skal være klar til at uploades i byggesagsmodulet i forbindelse med ansøgning til provstiet og stiftet - tjekliste

En udførlig vejledning om hvordan menighedsråd, provsti og rådgivere skal håndtere bygge- og renoveringssager af kirker og kirkegårde og øvrige bygninger til brug for kirken - vejledning