Synsprotokoller til brug ved de årlige syn

Bekendtgørelse vedr. menighedsrådenes årlige synsforretning: Bekendtgørelse syn kirke.docx

Håndbog for syn: Håndbog syn.docx

Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes af menighedsrådets formand,
Udskriften af synsprotokollen indsendes af menighedsrådets formand, snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget på mail: amagerbro.provsti@km.dk

Menighedsrådenes årlige syn præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning: Synsforretning menighedsråd for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning.docx

Menighedsrådenes årlige syn kirke og kirkegård til elektronisk udfyldning: Synsforretning menighedsråd, kirke og kirkegård.docx

Provstesyn - præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning; Provste-Synsforretning for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning.docx

Provstesyn - kirke og kirkegård til elektronisk udfyldning: Provste-Synsforretning, kirke og kirkegård.docx