Synsprotokoller til brug ved de årlige syn

Bekendtgørelse vedr. menighedsrådenes årlige synsforretning: hentes her

Håndbog for syn: hentes her

Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes af menighedsrådets formand. Udskriften af synsprotokollen indsendes af menighedsrådets formand, snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget på mail: amagerbro.provsti@km.dk

Menighedsrådenes årlige syn præstegårde og boliger til udfyldning: hentes her

Menighedsrådenes årlige syn kirke og kirkegård til udfyldning: hentes her